Gård i Östra Eneby socken under Leonardsberg.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)