Herrgård i Östra Eneby socken, vid Fiskeby järnvägsstation och sjön Glan, omfattande Leonardsberg 3 mantal, Hillerstad 3/8, Sånna 1 1/2, tillsammans 4 7/8 mtl, taxeringsvärde 187 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)