S:t Johannes (Norrköpings landsförsamling), socken i Lösings härad, Östergötlands län, bestående av två skilda delar, en större söder och sydost om Norrköping, en mindre nordost om staden mellan Motala ström och Bråviken. 0,330 kvadratmil, varav land 0,310 eller 7 179 tunnland, 36 3/8 mantal, 1 788 invånare, 1 585 445 kronors fastighetsvärde. Marken är jämn och odlad, mindre dock i den högre liggande, delvis bergiga södra delen. Större gårdar är Västerbyholm, Lindö, Händelö, Ljura, Vrinnevi, Navestad, Jonstorp och Karvetorp. Navestad har kvarn och såg. På grund av grannskapet till en stor stad har socknen talrika smålägenheter. S:t Johannes, förut annex till Norrköpings Sankt Olai församling, har sin kyrka belägen i staden, men utgör ensam ett regalt pastorat av 2:a klassen i Linköpings stift.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)