Herrgård i S:t Johannes socken vid Motala ströms utlopp i Bråviken, omfattande Västerbyholm 2 mantal och Melby 2, tillsammans taxeringsvärde 118 000 kr. Ägs av Reutersköldska barnhuset i Norrköping.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)