Den 30 maj 2007 namngavs Saltängsrondellen i Saltängen.

Rondellen fick sitt namn av stadsdelen den ligger i.