Den 6 mars 1953 namngavs Rödakorsvägen i Jursla.

Här låg Röda Korsets förlossningshem 1927–1939. Fattigvårdsstyrelsen hade ställt en sal till förfogande och elever från det intilliggande ålderdomshemmet biträdde barnmorskan. Som mest var 81 personer inlagda under ett år. Prins Carl, som hade sommarresidens på Villa Fridhem och var ordförande för Svenska Röda Korset, skänkte 1930 ”en fullständig sängutstyrsel” och gav senare vid flera tillfällen bidrag till verksamheten som dock lades ned i slutet av 1939 ”på grund av brist på penningmedel”.

Prins Carl utanför Röda Korshuset i Jursla.

Bild 1: Röda Korshuset fotograferat från gamla ålderdomshemmet.
Bild 2: Prins Carl utanför Röda Korshuset.