Den 6 mars 1953 namngavs Rödakorsvägen i Jursla.

Här låg Röda Korsets förlossningshem 1927–1939. Fattigvårdsstyrelsen hade ställt en sal till förfogande och elever från det intilliggande ålderdomshemmet biträdde barnmorskan. Som mest var 81 personer inlagda under ett år. Prins Carl, som hade sommarresidens på Villa Fridhem och var ordförande för Svenska Röda Korset, skänkte 1930 ”en fullständig sängutstyrsel” och gav senare vid flera tillfällen bidrag till verksamheten som dock lades ned i slutet av 1939 ”på grund av brist på penningmedel”.

Prins Carl utanför Röda Korshuset i Jursla.

Bild 1: Röda Korshuset fotograferat från gamla ålderdomshemmet.
Bild 2: Prins Carl utanför Röda Korshuset.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.