Ringvägen i Kimstad namngavs senast 1962.

Vägen löper i en ring.