Ringstadmovägen i Eneby landsbygd namngavs den 7 juni 1994.

Ringstad mo (även skrivet Ringstadmo eller Ringsta mo) var en sockenallmänning i Östra Eneby socken. En mo var en jord som var oduglig till odling. Redan tidigt tog socknens gårdar grus till sina vägar från Ringstad mo och senare såldes grus här. På mon byggdes en rad fastigheter och så småningom uppstod ett helt samhälle av stugor. Många av dem revs när grustäkterna utvidgades ända fram till slutet av 1900-talet.