Riksdalergatan i Skarphagen namngavs den 23 mars 1972.

Namngrupp ”pengar”. I området Kättsätter fick 1972 fem nya gator namn med anknytning till pengar: Bankogatan, Riksdalergatan, Sedelgatan, Skillinggatan och Örtugsgatan. Även kvarteren i området har namn i denna namngrupp, till exempel Huslånet, Lönen och Sparbanken.