Den 19 juni 1919 namngavs Rådmansgatan i Oxelbergen.

Gatan ligger nära den tidigare Rådmansängen som på 1700-talet låg mellan staden och tegelbruket. Om Ladugårdsgärdet söder om Rådmansängen noteras på 1719 års karta: ”Åker till rådmännens avlöning” och troligen användes ängen i samma syfte.

(Utsnitt ur kartan ”Grundritning över Johannisborgs slott med Norrköpings stad till kvarter och gator såsom den efter en olycklig vådeld den 29 juli 1655 blivit reglerad” från 1719)