Den 19 juni 1919 namngavs Rådmansgatan i Oxelbergen.

Gatan ligger nära den tidigare Rådmansängen som på 1700-talet låg mellan staden och tegelbruket. Om Ladugårdsgärdet söder om Rådmansängen noteras på 1719 års karta: ”Åker till rådmännens avlöning” och troligen användes ängen i samma syfte.

(Utsnitt ur kartan “Grundritning över Johannisborgs slott med Norrköpings stad till kvarter och gator såsom den efter en olycklig vådeld den 29 juli 1655 blivit reglerad” från 1719)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.