Den 30 september 1982 namngavs Pukstensvägen i Eneby landsbygd.

Vägen leder till Puksten, en mindre gård i skogsmarken sydost om Gåsetorp. Gården har funnits åtminstone sedan 1800-talets början.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.