Porsvägen i Jursla namngavs den 7 april 1967.

Namnet ansluter förmodligen till de många växtnamnen bland Jurslas vägar. Pors växer i de små myrmarkerna i naturreservatet Jursla gammelskog.