Med gatunamnet Oskarsgatan ville invånarna i Borgs villastad sannolikt hedra den regerande kungen Oscar II (1829–1907).

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.