Med gatunamnet Oskarsgatan ville invånarna i Borgs villastad sannolikt hedra den regerande kungen Oscar II (1829–1907).