Odensgatan är ett av de ursprungliga gatunamnen i Kneippen. Vilken Oskar som har gett namn åt gatan är inte känt, men sannolikt är det antingen den då regerande kungen Oscar II eller kapten Oskar Kugelberg (1837–1921) som grundade Borgs villastad.