Den 23 mars 1972 namngavs Örtugsgatan i Skarphagen.

Namngrupp ”pengar”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.