Den 23 mars 1972 namngavs Örtugsgatan i Skarphagen.

Namngrupp ”pengar”.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.