Den 23 mars 1972 namngavs Örtugsgatan i Skarphagen.

Namngrupp ”pengar”.