Odenslundsvägen i Åby namngavs senast 1967.

Vägen har fått namn efter fastigheten Odenslund som ligger vid den och som är belagd 1924 och ännu 1960.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.