Odensgatan är ett av de ursprungliga gatunamnen i Kneippen och hör till gruppen ”fornnordisk mytologi”.

Oden var den främste bland asagudarna och härskare i Valhall – både krigsgud, dödsgud och visdomens gud. Spjutet Gungner, hästen Sleipner och spejarkorparna Hugin och Munin hörde till hans attribut.

(Odensgatan ner mot Vägträffen. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens minnen, Norrköpings stadsarkiv)