Den 28 oktober 1982 namngavs Oceangatan på Händelö.

Namnet ska associera till Pampushamnens betydelse för den internationella sjöfarten.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.