1790 byggdes spinnhuset som ett annex till yllefabriken i Dragsområdet (namnet kommer av att man här var tvungen att dra upp båtar eftersom forsar och fall inte tillät båtfärd här). Tillverkning av textilier vid Drags började år 1642 då Petter Speet från Lübeck fick privilegiet att starta ett vantmakeri för att tillverka ylletyger. Tyget var ett blått, tätt, valkat och överskuret kläde. Ett tyg som kom att bäras av Sveriges första uniformerade armé, den karolinska.

Under 1700-talet började dåvarande ägare Urlander använda sig av arbetskraft från kvinnofängelserna på Saltängen istället för att köpa garn från de bondkvinnor som satt och spann hemma bland annat på Vikbolandet. Dessa kom sedan att kallas för just spinnhus. Enligt den tidens lagar kunde en kvinna som uppnått 18 års ålder och som var ogift och arbetslös, tas in till spinnhuset som tvångsarbetskraft. De hade långa arbetsdagar och fick begränsade matransoner samt tak över huvudet. Många fångar blev efter strafftiden textilarbeterskor eftersom de även lärdes upp inne i fabriken med olika sysslor. Spinnerskorna bidrog till Drags ledande ställning som ylleproducent i landet.

Spinnhuset, från 1790, är gulputsat och byggt i klassicistisk stil. Det har svart plåttak och fyra synliga skorstenar. Huset ritades av Carl Fredrik Adelcrantz. Gustav III, som reformerade fångvården, har signerat ritningen.

Bebyggelseregistret (Källa: Norrköpings industrilandskap vid Motala Ström. Norrköping stadsmuseum. 1991)

(Foto:  Harri Blomberg (Wikimedia CC-BY-SA-3.0-migrated)