Den 3 oktober 1990 namngavs Norrkärrsvägen i Ringstad mo i Eneby landsbygd.

Området kallas Norrkärr efter fastigheten Norrkärr som finns med i kyrkböckerna sedan början av 1800-talet.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.