Den 9 maj 1950 namngavs Miltons väg i Åby.

Vägen har, enligt Sven Luttemans skrift Personnamn på gatuskyltar inom Norrköpings kommun, fått sitt namn efter stenarbetaren Karl Milton som arbetade vid vägbygget och hade hus vid vägen. Det är oklart varför denne Milton hedrades med en egen väg.