Mastgatan i Lindö namngavs den 17 november 1966.

Namngrupp ”båtar och hav”.