Den 10 oktober 1957 namngavs Mamregatan i Hageby.

Gatan leder till det dåvarande barnhemmet Mamre. Hemmet grundades 1874 som skyddshem för flickor och blev från 1892 konvalescenthem för barn. Den nuvarande huvudbyggnaden, som uppfördes 1899, möjliggjordes genom donationer av brukspatron Henning Schale och därför döptes hemmet efter hans hustru till ”Carolina Schales minne”. Mamre övertogs av stadens barnavårdsnämnd 1947 och blev 1957 ett skoldaghem för pojkar. Från 1967 användes det av landstinget som barnhem fram tills det 1969 lades ned då lokaler var slitna och dåligt utnyttjade. Fastigheten köptes 1994 av Finska föreningen och är sedan 2001 S:t Kuryakos syrianska kyrka.

Namnet Mamre är hämtat från Bibeln, från en lund där Abraham bosatte sig med sina söner.

(Barn och barnsköterskor utanför Mamre barnhem. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen i Norrköpings stadsarkiv)