Den 11 april 2007 namngavs Malmrondellen i Ingelsta.

Namngrupp ”metaller”. Ligger i korsningen Blygatan och Malmgatan, som gav rondellen dess namn. Malm är förvisso ingen metall utan en metallhaltig mineralkoncentration men ansågs tydligen passa in bland ”metallgatorna” i området.