Den 19 maj 1960 namngavs Målaregatan i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsarbetare”.