Majsolsvägen i Åby namngavs den 23 september 1952.

Vägen har fått namn efter en fastighet som låg vid den.