Luntgatan finns med på kartorna 1769 och vid gatan har ett luntmakeri legat i äldre tid. År 1626 tillverkades luntor för arméns räkning vid Norrköpings repslagarbana. Luntor var impregnerade snören som tändes då man avfyrade musköter och kanoner.

(Luntgatan söderut från Bråddgatan)