Loviseberg, förut kalladt Anderstorp, säteri i östra Eneby s:n af Bråbo h:d, hvilket varit arf och eget; utbyttes från kronan af öfverstelöjtnanten Anders Pedersson Utter († barnlös 1640). Tillhörde vidare måhända öfverstelöjtnanten Gustaf Schildt († 1736) men med säkerhet, som allodialsäteri af ett hemman, 1683 hans son, majoren Wolmar Johan Schildt, († 1740), gift med Brita Utter och på 175Ö-talet k. lifdrabanten Per Gabriel Falck, hvars moder var Dorotea Margareta Utter. År 1760 den 28 januari köptes egendomen till skatte samt fick 1766 sitt nuvarande namn. Hörde 1825 samt hör ännu under Borg i Borg och Löts s:n.

Egendomen är belägen nära Glan och utgör 1 mantal skattesäteri. — Afståndet till kyrkan är 1,1 mil.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877