Den 14 november 1935 namgavs Lindöhällsvägen i Lindö.

Vägen ”sträcker sig längs krönet av Lindöåsen förbi den plats, benämnd Lindöhäll, där förr Lindö gamla restaurant var belägen”. Lindöhäll var matställe med punchveranda och dansbana en bit in på 1900-talet. Den drevs av fru Lina Törnell och sägs ha uppförts med material från en industriutställning i Norrköping 1876. Fastigheten såldes sedermera till apotekaren Axel Oscar Ericsson (1853–1937) som 1915 lät riva byggnaderna och uppföra en större stenvilla, Villa Högås, som senare även den blev restaurang men revs 1973.

(Restaurang Lindöhäll 1902. Foto: Leverin & Co. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)