Den 26 april 1962 namngavs Lanhagsgatan i Skarphagen.

I beslutsprotokollet står: ”Namnet anknyter i likhet med flera inom detta område redan fastställda gatunamn till benämningar på förutvarande i Borgs församling belägna avsöndrade lägenheter (till exempel Skärlund, Lentorp, Bosstorp och Gotthem).”

Lanhagen var enligt 1775 års karta benämningen på hagen norr om Borgs säteri.