Kvillingevägen i Jursla namngavs senast 1967.

Vägen leder till Kvillinge kyrka. De äldsta delarna av den nuvarande kyrkan härstammar från en stenkyrka som sannolikt uppfördes under 1100-talet. Kyrkan har sedan ombyggts vid ett flertal tillfällen och dagens kyrkobyggnad fick sin huvudsakliga utformning 1784-1785. Tornet tillkom dock först 1927. Kvillinge var en egen kommun fram till sammanslagningen med Norrköpings stad, Kolmårdens kommun och Skärblacka kommun. Huvudorten var Åby.

Namnet Kvillinge är känt sedan 1348 (”Quillinge”) och är bildat av ordet ”kvill” (ett ställe där en mindre å flyter in i en större; ett sådant ställe finns cirka 200 meter sydväst om Kvillinge kyrka) och inbyggarnamnet ”-inge” som syftar på personer som bodde på eller kom från en viss plats. Kvillinge betyder alltså ”platsen där de bor som bor där en mindre å flyter in i en större”.

(Kvillinge kyrka. Foto: Västgöten/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)