När Norrköping återuppbyggdes efter den ryska attacken 1719 namngavs stadens alla kvarter. Kvartersnamnen har sedan dess fungerat både som adresser och fastighetsbeteckningar.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Norrköpings kvartersnamn.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Karta över stadsdelen Strand i Norrköping 1728. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)