Den 8 december 1986 namngavs kvarteret Yttern i Ektorp.

Namngrupp ”fotboll”.