Kvarteret Vimpeln i Oxelbergen namngavs den 19 juni 1919.

Namngrupp ”ledung”. Ett antal kvartersnamn i stadsdelen ”anknyter sig till det gamla historiska minnet, som angives i ordet ledung. Utgångspunkten för hela landskapets ledungsfärder var ju vid vår stad, ett minne väl värdt att hugfästa.”

(Kvarteret Vimpeln år 1922. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)