Den 27 augusti 2013 namngavs kvarteret Vattenkannan i Ljura.

Namngrupp ”odling”. Kvarteren Vattenkannan och Växthuset fick namn med inspiration från grannkvarteren Spaden och Trädgårdsmästaren eftersom namnberedningen inte ansåg att det fanns något ”givet tema” inom området.

(Flerfamiljshus vid Albrektsvägen i Kvarteret Vattenkannan 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)