Kvarteret Väktaren i Gamla staden var namngivet 1728.

”Namnet möjligen sprunget ur ideassociationen om nödvändigheten att förlägga ’Väktare’ invid den närliggande (kvadraten) ’Elden’”, var Edward Ringborgs försök till förklaring, medan Arthur Nordén kort och gott slog fast att det var ett av de svårförklarliga namnen.

(Kyrkans hus i kvarteret Väktaren. Foto: Einar Jagerwall. Ur Linköpings universitets samlingar, CC BY-NC)