Den 23 april 1990 namngavs kvarteret Tulpanen i Gamla staden.

Kvarteret upptogs 1728 till hälften av två trädgårdstomter, varav den ena ägdes av den framstående handelsmannen och redaren Gert Johansson Dahlgren. Kvarteret hette Tulpan från 1728 till 1990 då ett antal kvartersnamn ändrades till bestämd form efter en uppmaning från Ortnamnsarkivet.

(Adelfiakyrkan i nuvarande kvarteret Tulpanen 1945. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)