Kvarteret Tullhuset i Gamla staden var namngivet 1728.

Kvarteret tillkom i och med stadsregleringen i mitten av 1600-talet. År 1728 ägde kontrollören Petter Rystedt tomt nr 4 i kvarteret och Edward Ringborg spekulerar om att han kan ha varit tullkontrollör och haft tullkammaren i sin bostad (såsom fallet var med en tullkontrollör i ett annat kvarter 1775–1804).

(Bostadshus i hörnet av Drottninggatan och Trädgårdsgatan i kvarteret Tullhuset. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)