Kvarteret Triangeln var trekantigt då det fick sitt namn 1728, men utökades 1915 och blev fyrkantigt.

(Spårarbeten utanför spårvagnshallen i kvarteret Triangeln år 1912. Ur Järnvägsmuseets samlingar)