Kvarteret Torget i Gamla staden var namngivet 1728.

Namngivet efter läget vid Tyska torget, som i sin tur fått sitt namn från Tyska kyrkan (nuvarande Hedvigs kyrka). Under 1600-talet ökade antalet borgare med tyskt ursprung kraftigt i Norrköping och 1660 gav exdrottning Kristina privilegium till en tysk församling i Norrköping.

(Tyska torget med kvarteret Torget i bakgrunden. Vykort. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)