Den 29 januari 1973 namngavs kvarteret Taktpinnen i Klockaretorpet.

Fick sitt namn samtidigt som kvarter i namngruppen ”musikinstrument”.

(SMHI:s huvudkontor i kvarteret Taktpinnen 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.