Den 17 december 1946 namngavs kvarteret Sekreteraren i Såpkullen.

Namngrupp ”yrken och titlar”.

(Albrektssalen och Såpkullens affärscentrum i kvarteret Sekreteraren i korsningen Albrekstvägen-Gamla Övägen. Vykort)