Kvarteret Rättaren i Enebymo namngavs den 4 september 1954.

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”.

(Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.