Kvarteret Rättaren i Enebymo namngavs den 4 september 1954.

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”.

(Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)