Den 29 mars 2006 namngavs kvarteret Plånet i Ljura.

Namngrupp ”tobak och eld”. Kvarteren Elddonet, Kardusen och Plånet i Ljura anknyter till den tobaksodling som bedrevs i området fram till 1947.

(Gruppboendet Ljuragatan 12 i kvarteret Plånet år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)