Kvarteret Planen i Ektorp namngavs den 6 mars 1963.

Namngrupp ”fotboll”.

(Nybyggda flerbostadshus i korsningen Ektorpsgatan-Skarhagsleden i kvarteret Planen år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)