Kvarteret Pelikanen i Gamla staden namngavs den 23 april 1990.

Här låg på 1600-talet ett kronohospital. Det återuppbyggdes efter stadsbranden 1655 och upptog östra halvan av kvarteret, men flyttades på 1770-talet till Linköping. Kronohospital etablerades under 1500-talet och erbjöd sjukvård med statliga bidrag. Kvarteret torde ha fått sitt namn från hospitalet eftersom pelikanen i den kristna världen symboliserar den uppoffrande kärleken.

Kvarteret hette Pelikan 1728 och fram till 1990 då ett antal kvartersnamn ändrades till bestämd form efter en uppmaning från Ortnamnsarkivet.

(Anderssons bokhandel i hörnet av Hospitalsgatan och Drottninggatan i kvarteret Pelikan omkring 1930. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)