Den 11 april 1983 namngavs kvarteret Pardansen i Navestad.

Namnet är hämtat från gruppen ”danser” liksom alla andra kvartersnamn i stadsdelen.

(Navestad gård på Navestadsgatan 32 B i kvarteret Pardansen 1958. Foto från ArkivDigital)