Den 6 mars 1963 namngavs kvarteret Nätet i Ektorp.

Namngrupp ”fotboll”.

(Ektorpsskolan i kvarteret Nätet år 1973. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)