Den 6 mars 1963 namngavs kvarteret Nätet i Ektorp.

Namngrupp ”fotboll”.

(Ektorpsskolan i kvarteret Nätet år 1973. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.