Den 6 mars 1963 namngavs kvarteret Nätet i Ektorp.

Namngrupp ”fotboll”.

(Ektorpsskolan i kvarteret Nätet år 1973. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.