Kvarteret Markattan i Gamla staden var namngivet 1728.

Enligt en tradition som levde kvar i början av 1800-talet ska kvarteret ha fått sitt namn av apoteket Kronan som 1720–1758 innehades av apotekare Justi­nus Henrik Nauman. ”Möjligen höll han till kundernas fägnad och apotekets annons någon markatta till beskådande”, skriver Edward Ringborg. Eftersom det finns en rad andra 1700-talskvarter med djurnamn kan det i stället röra sig om en namngrupp (se kvarteret Duvan).

(Foto i en broschyr från Svenska Handelsbanken rörande nybyggnaden av bankhuset på Drottninggatan i kvarteret Markattan år 1969. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)