Kvarteret Lyran i Klockaretorpet namngavs den 5 maj 2009.

Namngrupp ”musikinstrument”.