Den 18 december 1924 namngavs kvarteret Lasarettet i Såpkullen.

Namnet Lasarettet antogs ”för det kvarter, där stadens nya lasarett är under uppförande”. Centrallasarettet som stod färdigt i februari 1927 var Norrköpings sjätte lasarett och ersatte sjukhuset från 1881 vid Strömbacken. I januari 1988 flyttades patienterna till det nya Vrinnevisjukhuset och Gamla lasarettsområdet blev ett nytt bostadsområde med nybyggda bostadsrätter och nya verksamheter i de gamla landstingslokalerna.

(Centrallasarettet i kvarteret Lasarettet. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)